To jest archiwalna wersja strony. Nowa strona dostępna jest pod adresem: https://www.erceunescolodz.org
This is an archive version of the website. Please find new version at https://www.erceunescolodz.orgZakres zadań/obowiązków przewidzianych dla w/w wymienionego stanowiska obejmuje m.in.: opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej, weryfikowanie w każdym miesiącu poprawności wypełnienia kart czasu, opisywanie faktur i innych dowodów księgowych itd.
„Izolacja, identyfikacja i charakterystyka bakterii algicydowych jako potencjalnego czynnika kontrolującego występowanie toksycznych sinicowych zakwitów wód słodkich" realizowanym w ERCE PAN; Zakład Ekohydrologii Molekularnej

Decyzja Dyrektora ERCE PAN

Last modified: 03 November 2020
w sprawie naboru wykonawcy ze stopniem doktora habilitowanego w projekcie NCN OPUS-17
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Termocykler Real-Time PCR
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że książka o ekohydrologii w języku polskim jest już dostępna w księgarniach internetowych.

IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna

Last modified: 14 May 2020
W dniach 8-10 kwietnia 2019 r. w Poznaniu odbyła się IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” współorganizowana przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.
Zapraszamy do lektury.
Profesor Maciej Zalewski został powołany na stanowisko eksperta z ramienia Komitetu Regionów przy wydaniu opinii w sprawie dwóch aktów prawa Unii Europejskiej, kluczowych dla unijnej polityki w dziedzinie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego: Ramowej Dyrektywy Wodnej, oraz Dyrektywy Powodziowej.
W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Dyrektora ERCE PAN

Last modified: 17 March 2020
Zarządzenie nr 11/03/2020 Dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w/s podjętych działań ERCE PAN w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron