To jest archiwalna wersja strony. Nowa strona dostępna jest pod adresem: https://www.erceunescolodz.org
This is an archive version of the website. Please find new version at https://www.erceunescolodz.orgLodz, Poland, 20 March 2008. UNEP's GEMS/Water Programme has produced a new version of Water Quality for Ecosystem and Human Health, 2nd Edition.
Towarzyszącego Światowej konferencji "Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplain Management: Opportunities and Concepts for Water Hazard Mitigation, and Ecological and Socioeconomic Sustainability in the Face of Global Changes", która odbyła się w Łodzi, w dniach 19-23 maja 2008 r.:
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO razem z Apsys Management Sp. z o.o oraz miesięcznikiem popularnonaukowym Świat Nauki podejmuje wyzwanie popularyzacji i promocji przyjaznego dla człowieka i przyrody zagospodarowania dolin rzecznych. Proponowany konkurs stanowi wizualne uzupełnienie tematyki poruszanej na międzynarodowej konferencji naukowej: "Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplain Management: Opportunities and Concepts for water hazard mitigation, and ecological and socioeconomic sustainability" (19-23 maja 2008, Łódź, Polska).

Photographic Competition

Last modified: 04 April 2008
River Valleys – In Harmony with Man and Nature The European Regional Centre on Ecohydrology under the auspices of UNESCO in Lodz, Poland in cooperation with Apsys Management Ltd., Culture-Entertainment-Trade Centre Manufaktura and scientific magazine „Świat Nauki” is undertaking the challenge of popularisation and promotion of sustainable, man-and-nature-friendly use of river valleys. The Competition serves as a visual supplement to the international scientific conference “Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplain Management: Opportunities and Concepts for water hazard mitigation, and ecological and socioeconomic sustainability” (19-23 May 2008, Lodz, Poland).

Konferencja "Nauka dla Gospodarki"

Last modified: 19 November 2007
W dniach 19-23 listopada 2007, odbędzie się seria spotkań informacyjnych, szkoleniowych i konsultacji oraz konferencja "Nauka dla Gospodarki" pod wspólnym szyldem "Fundusze Europejskie dla innowacyjnej gospodarki". W ciągu pięciu dni zostaną zaprezentowane informacje na temat programów szczegółowych 7.PR, ze szczególnym podkreśleniem istniejących w tym programie propozycji dla przedsiębiorców, mobilności i rozwoju kariery naukowej młodych i doświadczonych pracowników nauki, a także rozwoju innowacji w regionie.

New book ESTUARINE ECOHYDROLOG by Eric Wolanski.

Last modified: 31 October 2007
This publication is particularly timely and highly relevant to the needs of many coastal nations, as human pressures on river catchments and estuaries increase and as countries move to develop plans for sustainable development of their costal and marine areas of responsibility...(review by Baker J.).
18 września 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Michał Seweryński wręczył nominacje członkom Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
The Libyan Arab Jamahiriya has proposed and sponsored the establishment of the Great-Man Made River International Water Prize for "Water Resources in Arid and Semi-Arid Areas" presented by UNESCO. The Director General of UNESCO, Mr Koichiro Matsuura, therefore has the honour of inviting your government to submit nominations for this Prize. Kindly find attached the Circular Letter calling for nominations and the Statutes of the Prize.
In the framework of SWITCH Project www.switchurbanwaters.eu the “SWITCH training workshop on Learning Alliance Development and Facilitation” organized by IRC International Water and Sanitation Centre with cooperation of Department of Applied Ecology University of Lodz and the European Regional Centre for Ecohydrology u/a UNESCO will be held in Lodz, Poland from 28-31 March 2007.
Zapraszamy przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowo-badawczych do udziału w seminarium "Technologie Przyszłości 2" z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, Krzysztofa Guldy, które odbędzie się 1 czerwca 2007 r. w Łodzi. Głównym celem seminarium jest omówienie kierunków rozwoju technologicznego województwa łódzkiego i kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych w okresie 2007 - 2013.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron