To jest archiwalna wersja strony. Nowa strona dostępna jest pod adresem: https://www.erceunescolodz.org
This is an archive version of the website. Please find new version at https://www.erceunescolodz.orgDo pobrania:


Zapytanie ofertowe - opracowanie inżynieryjno-technicznego prototypu Organicznej Płyty Obornikowej

Last modified: 17 April 2019

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, poszukuje osoby do realizacji zadania polegającego na opracowaniu inżynieryjno-technicznego prototypu Organicznej Płyty Obornikowej do projektu TANG02/339929/NCBR/2017 pn "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód" AZOSTOP.


Ofertę należy złożyć w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN Łódź, 90-364, ul. Tylna 3 lub wysłać fax: (42) 681 30 69 lub przesłać w formie elektronicznej mail: azostop@erce.unesco.lodz.pl w terminie do dnia 26.04.2019 roku, do godz. 15.00  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron