To jest archiwalna wersja strony. Nowa strona dostępna jest pod adresem: https://www.erceunescolodz.org
This is an archive version of the website. Please find new version at https://www.erceunescolodz.orgDo pobrania:


Zapytanie ofertowe - monitorowanie biotechnologii ekologicznych OPO i SSBŚ

Last modified: 27 August 2019

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, nawiąże współpracę w celu realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu prac w zakresie monitorowania biotechnologii ekologicznych OPO i SSBŚ w ochronie wód przed zanieczyszczeniem biogenami w projekcie TANGO2/339929/NCBR/2017 “Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód" – AZOSTOP.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac w zakresie monitorowania biotechnologii ekologicznych OPO i SSBŚ w ochronie wód przed zanieczyszczeniem biogenami w projekcie TANGO2/339929/NCBR/2017 “Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód" – AZOSTOP. zgodnie z Zał. nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Ofertę należy złożyć osobiście w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN Łódź, 90-364, ul. Tylna 3 lub przesłać w formie elektronicznej mail: azostop@erce.unesco.lodz.pl ; w terminie do dnia 03.09.2019 roku, do godz. 12.00;

Szczegóły w załącznikach.   European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron