To jest archiwalna wersja strony. Nowa strona dostępna jest pod adresem: https://www.erceunescolodz.org
This is an archive version of the website. Please find new version at https://www.erceunescolodz.orgDo pobrania:


Zapytanie ofertowe - dostawa w ramach leasingu operacyjnego nowego samochodu osobowego

Last modified: 30 August 2019

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:


1. Tytuł zamówienia: „Dostawa w ramach leasingu operacyjnego nowego samochodu osobowego"

2. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego po 2017 roku z opcją wykupu;

Szczegółowy opis techniczny samochodu, został określony w Zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego;

Czas trwania umowy leasingu: 60 miesięcy od dnia wydania samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu;

Oferent ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

- Oferta Wykonawcy - Zał. Nr 1 do Zapytania Ofertowego,

- Opis przedmiotu zamówienia - Zał. Nr 2 do Zapytania Ofertowego.  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron