Do pobrania:


Zaproszenie do składania ofert - model hydrologiczny

Last modified: 18 October 2021

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.: "Budowa, kalibracja i weryfikacja wielowymiarowego ilościowego i jakościowego modelu hydrologicznego Soil and Water Assessment Tool (SWAT) dla zlewni Pilicy" w ramach realizacji działania A.1. Pogłębiona analiza presji zlewni Pilicy realizowanego w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Implementation of River Basin Management Plan in the Vistula basin on the example of Pilica river catchment" o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL, nr umowy LIFE19 IPE/P0000005.  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron