Wodny Okrągły Stół

Last modified: 24 September 2021

W dniu 08 września Prof. dr hab. Maciej Zalewski oraz mgr Paweł Jarosiewicz, reprezentujący Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN wzięli udział w Wodnym Okrągłym Stole organizowanym przez Open Eyes Economy we Wrocławiu, który skupiał grono ok. 50 ekspertów z zakresu Gospodarki Wodnej z całej Polski. Wnioski wypracowane w ramach tego wydarzenia będą ogłoszone na Kongresie Miasto-Woda-Jakość życia, który odbędzie się w dniach 25-26 października 2021. Zachęcamy do rejestracji na to wydarzenie poprzez stronę https://watercity.com.pl/

Jak piszą organizatorzy:

Już po raz trzeci Kongres skupi się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Niezmiennie ambitnym celem jest wskazanie działań niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk.

Światowa pandemia nie sprawiła, że wyzwania i zagrożenia związanie z wodną i klimatem zniknęły. Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, brać pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego czy ryzyko suszy.  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron