To jest archiwalna wersja strony. Nowa strona dostępna jest pod adresem: https://www.erceunescolodz.org
This is an archive version of the website. Please find new version at https://www.erceunescolodz.org

Wizyta Prof. Johannesa Cullmanna 10-11 października 2016 r.

Last modified: 20 November 2016

Prof. Johannes Cullmann z Climate & Water Department World Meteorological Organization (Geneva, Szwajcaria) w dniu 10 października 2016 r. wygłosił wykład pt. „Climate change - actual developments and possibilities”, w którym wzięli udział pracownicy Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN, pracownicy Katedry Ekologii Stosowanej oraz studenci Uniwersytetu Łódzkiego. 

W dniu 11 października 2016 r. odbyła się dyskusja dot. zmian klimatu, w której uczestniczyli pracownicy Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN, pracownicy Katedry Ekologii Stosowanej oraz studenci Uniwersytetu Łódzkiego.   European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron