Do pobrania:


Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. hydrologii i monitoringu

Last modified: 27 March 2021

Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć dotyczą zadań realizowanych w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Implementation of River Basin Management Plan in the Vistula basin on the example of Pilica river catchment" o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL, nr umowy LIFE19 IPE/PL/000005

Prace wykonywane w ramach Grupy Roboczej „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wspierania Decyzji dla zarzadzania ZW Sulejów" (Działanie C2) w terminie od 01.05.2021 do 30.06.2023.

Termin składania ofert: do 15 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron