To jest archiwalna wersja strony. Nowa strona dostępna jest pod adresem: https://www.erceunescolodz.org
This is an archive version of the website. Please find new version at https://www.erceunescolodz.org

Konferencja "Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich"

Last modified: 03 March 2017

Podczas konferencji „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich” zorganizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa prof. Maciej Zalewski przedstawił referat pt. Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego Polski. Konferencja odbyła się w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w dniu 28 lutego 2017 roku.  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron