Hohydrology & Hydrobiology Journal receives the Impact Factor on level 3.21 calculated on the basis of citations from 2020.

Last modified: 10 July 2021

The Journal Citation Reports database has been updated and now includes the Journal Impact Factor (JIF) values calculated on the basis of citations from 2020. We are pleased to inform you that the journal Ecohydrology & Hydrobiology, published by the European Regional Center for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences, received the Impact Factor on level 3.215. In 2019, the journal's IF was 1,877. We would like to thank the authors, reviewers and members of the Editorial Board for their active participation in the development of the journal.Baza Journal Citation Reports została zauktualizowana i zawiera teraz wartości wskaźnika Journal Impact Factor (JIF) obliczonego na podstawie cytowań z lat 2018-2019. Miło nam poinformować, że czasopismo Ecohydrology & Hydrobiology, wydawane przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, uzyskało Impact Factor na poziomie 3,215. W roku 2019 IF czasopisma wynosił 1,877. Dziękujemy autorom, recenzentom i członkom Rady Redakcyjnej za czynny udział w rozwoju czasopisma.


Zapraszamy do składania manuskryptów z zakresu ekohydrologii: https://www.journals.elsevier.com/ecohydrology-and-hydrobiology  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron