Analizy województwa łódzkiego nagrodzone przez Marszałka

Last modified: 28 June 2018

Rozprawa doktorska pt. „Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy” poświęcona problematyce przemian krajobrazu rolniczego na obszarze zlewni Pilicy autorstwa dr Renaty Włodarczyk-Marciniak nagrodzona przez Zarząd Województwa Łódzkiego w XIX edycji konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego.

Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 61 prac, z których nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie oraz 3 prace magisterskie. Prace nagrodzone w ramach XIX edycji konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie czynników społecznych, ekonomicznych i kulturowych wpływających na trwałość różnych elementów krajobrazu rolniczego oraz zdefiniowanie trendów zmian usług ekosystemowych. Teren badań obejmował wybrane obszary wiejskie znajdujące się w obrębie zlewni rzeki Pilicy w województwie łódzkim. Pozyskane informacje mogą wskazywać obszary konfliktowe w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań związanych z ochroną przyrody i rozwojem regionu a także stanowić element wyjściowy do zaproponowania rozwiązań mających na celu zahamowanie procesów degradacji krajobrazu.

Więcej informacji na stronach:

https://www.lodzkie.pl/edukacja/nagrody-marszałka-województwa-łódzkiego-w-xix-edycji-konkursu-za-najlepsze-rozprawy-habilitacyjne-i-doktorskie-oraz-prace-magisterskie-i-dyplomowe-przyznane

http://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szcze ... -marszalka  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron