Światowy Dzień Wody / World Water Day

Last modified: 13 April 2011

22 marca 2011, w ramach obchodów Światowego Dnia Wody w siedzibie Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii odbyła się konferencja prasowa  pod hasłem "Woda dla miast - odpowiedź na wyzwanie" z udziałem mediów oraz przedstawicieli:

  • Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. w Łodzi reprezentowanego przez Prezesa Włodzimierza Tomaszewskiego
  • Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii p/a UNESCO Polskiej Akademii Nauk i Katedry Ekologii Stosowanej UŁ reprezentowanych przez dr Iwonę Wagner

Zagadnienia poruszone na spotkaniu dotyczyły przede wszystkim sposobów zwiększenia atrakcyjności miasta poprzez systemowe łączenie komponentów natury, biotechnologii i inżynierii wodnej.
Podczas konferencji starano się odpowiedzieć na pytania:
Co zrobić, by deszczówka nie została całkowicie odprowadzona kanałami poza miasto?
Co zrobić, by ścieki z naszych domów nie trafiały do rzek, ale do kanałów i oczyszczalni?
Jak rekultywować miejskie zbiorniki wody, jak budować nowe?
Poniżej link do pobrania prezentacji z materiałów konferencyjnych:

http://www.zwik.lodz.pl/upload/Swiatowy_Dzien_Wody_2011.pps  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron