To jest archiwalna wersja strony. Nowa strona dostępna jest pod adresem: https://www.erceunescolodz.org
This is an archive version of the website. Please find new version at https://www.erceunescolodz.orgPodczas wydarzenia poruszane będą tematy dotyczące inżynierii hydraulicznej, hydrauliki środowiskowej, ekstremalnych zjawisk wodnych, inżynierii i badań środowiskowych, ekohydrologicznych, a także naturalnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatycznych
Professor Maciej Zalewski recently said “… as the UNESCO IHP-VIII is coming to an end in 2021 it is a good time to present a synthesized view from people involved in active and creative thinking, generating the development of Ecohydrology for the enhancement of catchment sustainability potential.”
European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences is organizer of the International Conference “Ecohydrology & HydroEco joint conference” that will be held at University of Algarve, 18-21 OCT 2021.
Category 2 centres and institutes contribute to the execution of UNESCO’s programme through capacity building; the exchange of information in a particular discipline; theoretical and experimental research; and advanced training
Instytuty pod auspicjami UNESCO to globalna sieć jednostek działających w obszarach kompetencji UNESCO. Ze względu na swoją unikalną wiedzę instytuty te przyczyniają się do realizacji strategicznych priorytetów, programów i globalnych planów rozwoju UNESCO
W sprawie naboru pracowników administracyjnych W ERCE PAN
„Implementation of River Basin Management Plan in the Vistula basin on the example of Pilica river catchment" o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL, nr umowy LIFE19 IPE/PL/000005 w terminie od 01.03.2021 do 31.12.2030
Projekt NCN „Izolacja, identyfikacja i charakterystyka bakterii algicydowych jako potencjalnego czynnika kontrolującego występowanie toksycznych sinicowych zakwitów wód słodkich" - ALGICYDY realizowany w ERCE PAN, Zakład Ekohydrologii Molekularnej.
Projekt NCN „Izolacja, identyfikacja i charakterystyka bakterii algicydowych jako potencjalnego czynnika kontrolującego występowanie toksycznych sinicowych zakwitów wód słodkich" - ALGICYDY realizowany w ERCE PAN, Zakład Ekohydrologii Molekularnej.
Recruitment procedure for the Post-doc (Adiunkt) in project NSC OPUS-17 No 2019/33/B/NZ8/02093 'Isolation, identification and characterization of algicidal bacteria as a potential factor controlling the occurrence of freshwater toxic cyanobacterial blooms' - the acronym ALGICYDY was completed on 14th December 2020.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron