To jest archiwalna wersja strony. Nowa strona dostępna jest pod adresem: https://www.erceunescolodz.org
This is an archive version of the website. Please find new version at https://www.erceunescolodz.orgWe are excited to announce that the euPOLIS project, an innovative philosophy of urban planning incorporating nature-based solutions (NBS) in the urban landscape, now starts a process of planning interventions in 4 demonstration cities.
W zakresie współpracy, planowane jest m.in. wdrożenie Ekohydrologicznych Rozwiązań Bliskich Naturze, które mają pomóc mieszkańcom regionu w bardziej zrównoważonym zarządzaniu wodą.
European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences is a partner in international euPOLIS project, funded by the European Union’s Horizon 2020 program. The euPOLIS project, an innovative urban planning methodology, developed through nature-based solutions to enhance the health and wellbeing of citizens in 4 European cities kicked off in September 2020. The euPolis project is coordinated by the National Technical University of Athens. The project will integrate the knowledge and experience of 28 entities from around the world, including four European cities: Piraeus, Belgrade, Łódź and Gladsaxe.
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć dotyczą zadań realizowanych w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Implementation of River Basin Management Plan in the Vistula basin on the example of Pilica river catchment" o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL.

Decyzja Dyrektora ERCE PAN

Last modified: 22 March 2021
Decyzja dotyczy naboru pracownika naukowego w ERCE PAN na stanowisku specjalisty w zakresie socjologii i komunikacji społecznej.
W ramach tego cyklicznego święta, na całym świecie organizowane są wydarzenia związane z naszym najcenniejszym surowcem. Z okazji Światowego Dnia Wody, publikowany jest raport na temat Światowych Zasobów Wodnych, którego koordynacją zajmuje się Program UNESCO Oceny Zasobów Wodnych.
Badania naukowe, w których Kandydat będzie uczestniczyć dotyczą zadań w ramach realizowanego projektu: "Budowa sojuszu technologii, przyrody i społeczeństwa dla zintegrowanego zarządzania wodą w mieście".
W dniu 17 lutego 2021r., Komisja Europejska poinformowała o przeznaczeniu 121 mln euro na nowe projekty zintegrowane w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE. W grupie 12 projektów zintegrowanych dofinasowanie otrzymał projekt pt.: „Wdrażanie Planu Gospodarowania Wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL, którego beneficjentami są Państwowe Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie (pełniący rolę Beneficjenta Koordynującego), Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz FPP Enviro.
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć dotyczą zadań realizowanych w ramach projektów: „Budowa sojuszu technologii, przyrody i społeczeństwa dla zintegrowanego zarządzania wodą w mieście" – ATENAS.
W opublikowanym raporcie bazy Mendeley, Prof. Maciej Zalewski, dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, znalazł się na liście 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie! Gratulacje!


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron