W dniach 27-28 października odbyło się Pierwsze Spotkanie Zlewniowe Interesariuszy projektu zintegrowanego LIFE Pilica. Spotkanie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Zaproszenie do składania ofert

Last modified: 10 November 2021
Opracowanie wybranych elementów składowych Systemu Wspomagania Decyzji dla Zbiornika Wodnego Sulejów (SWD ZW Sulejów)
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: "Budowa, kalibracja i weryfikacja wielowymiarowego ilościowego i jakościowego modelu hydrologicznego Soil and Water Assessment Tool (SWAT) dla zlewni Pilicy".
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN objęło patronatem wydarzenie: „Licea Dla Krwinki – Biegniemy z Pomocą", które odbędzie się 26.09.2021 w Parku im. Baden-Powella i Parku 3-go Maja w Łodzi. Szczegóły wydarzenia dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej: https://liceadlakrwinki.pl/ Serdecznie zachęcamy do udziału i wsparcia tej cennej inicjatywy!

Wodny Okrągły Stół

Last modified: 24 September 2021
W dniu 08 września Prof. dr hab. Maciej Zalewski oraz mgr Paweł Jarosiewicz, reprezentujący Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN wzięli udział w Wodnym Okrągłym Stole organizowanym przez Open Eyes Economy we Wrocławiu, który skupiał grono ok. 50 ekspertów z zakresu Gospodarki Wodnej z całej Polski.

1st International Ecohydrology Forum

Last modified: 08 August 2021
Pracownicy ERCE PAN wzięli udział w zorganizowanym 3-ciego sierpnia, 1st International Ecohydrology Forum. Wśród panelistów wystąpił Pan Profesor Maciej Zalewski, Dyrektor ERCE PAN. Jednym z poruszanych tematów była strategia Międzyrządowego Programu Hydrologicznego UNESCO w perspektywie do 2029 roku.

Signing the agreement with UNESCO

Last modified: 06 August 2021
Minister of Education and Science Przemysław Czarnek signed the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) on the activities of the European Regional Center for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences (ERCE PAN) in Łódź.

Podpisanie porozumienia z Uesco

Last modified: 06 August 2021
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek złożył podpis pod treścią Porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczącego działalności Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (ERCE PAN) w Łodzi.
W ramach projektu euPOLIS 28 lipca (godz. 17.00-19.00) odbędzie się otwarte warsztatowe spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji przebudowy pasażu im. Anny Rynkowskiej i zieleńca pomiędzy ul. Gdańską i Wólczańską (przy Komendzie Wojewódzkiej PSP) w Łodzi. 
The Journal Citation Reports database has been updated and now includes the Journal Impact Factor (JIF) values calculated on the basis of citations from 2020.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron