Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć dotyczą projektu NCN OPUS-17 pt "Izolacja, identyfikacja i charakterystyka bakterii algicydowych jako potencjalnego czynnika kontrolującego występowanie toksycznych sinicowych zakwitów wód słodkich"
Full-time employment in the project "Isolation, identification and characterization of algicidal bacteria as a potential factor controlling the occurrence of freshwater toxic cyanobacterial blooms"
Zatrudnienie na pełnym etacie projekcie „Izolacja, identyfikacja i charakterystyka bakterii algicydowych jako potencjalnego czynnika kontrolującego występowanie toksycznych sinicowych zakwitów wód słodkich”.
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na Termocykler Real-Time PCR
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że książka o ekohydrologii w języku polskim jest już dostępna w księgarniach internetowych.

IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna

Last modified: 14 May 2020
W dniach 8-10 kwietnia 2019 r. w Poznaniu odbyła się IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” współorganizowana przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.
Zapraszamy do lektury.
Profesor Maciej Zalewski został powołany na stanowisko eksperta z ramienia Komitetu Regionów przy wydaniu opinii w sprawie dwóch aktów prawa Unii Europejskiej, kluczowych dla unijnej polityki w dziedzinie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego: Ramowej Dyrektywy Wodnej, oraz Dyrektywy Powodziowej.
W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Dyrektora ERCE PAN

Last modified: 17 March 2020
Zarządzenie nr 11/03/2020 Dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w/s podjętych działań ERCE PAN w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron