On the 8th of March 2006 in the UNESCO Headquarters in Paris, the Director General of UNESCO, Koichiro Matsuura, and the Minister of Science and High Education of Poland, Michal Sewerynski, signed an agreement on the establishment of the European Regional Centre on Ecohydrology under the auspices of UNESCO in Lodz, Poland.
+ read more
Ecohydrology was definied in a frame of the UNESCO International Hydrological Programme (IHP). Ecohydrology is a transdisciplinary and applied science. It uses the understanding of relationships between hydrological and biological processes at the catchment scale to achieve water quality improvement, biodiversity enhancement and sustainable development.
+ read more
News and Events
Dyrektor instytutu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko: specjalista badawczo-techniczny (umowa zlecenie w terminie od 15.09.2019 r. Do 30.06.2021 r., 1015 godzin) profil: inżynieria środowiska, gospodarowanie wodami.
Dyrektor instytutu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta (umowa zlecenie w terminie od 15.09.2019 r. Do 30.06.2021 r., 754 godzin) profil: ekonomika rolnictwa
Zamówienie obejmuje dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego po 2017 roku z opcją wykupu;
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, nawiąże współpracę w celu realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu prac w zakresie monitorowania biotechnologii ekologicznych OPO i SSBŚ w ochronie wód przed zanieczyszczeniem biogenami w projekcie TANGO2/339929/NCBR/2017


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  strony www Łódź