On the 8th of March 2006 in the UNESCO Headquarters in Paris, the Director General of UNESCO, Koichiro Matsuura, and the Minister of Science and High Education of Poland, Michal Sewerynski, signed an agreement on the establishment of the European Regional Centre on Ecohydrology under the auspices of UNESCO in Lodz, Poland.
+ read more
Ecohydrology was definied in a frame of the UNESCO International Hydrological Programme (IHP). Ecohydrology is a transdisciplinary and applied science. It uses the understanding of relationships between hydrological and biological processes at the catchment scale to achieve water quality improvement, biodiversity enhancement and sustainable development.
+ read more
News and Events

1st International Ecohydrology Forum

Last modified: 08 August 2021
Pracownicy ERCE PAN wzięli udział w zorganizowanym 3-ciego sierpnia, 1st International Ecohydrology Forum. Wśród panelistów wystąpił Pan Profesor Maciej Zalewski, Dyrektor ERCE PAN. Jednym z poruszanych tematów była strategia Międzyrządowego Programu Hydrologicznego UNESCO w perspektywie do 2029 roku.

Signing the agreement with UNESCO

Last modified: 06 August 2021
Minister of Education and Science Przemysław Czarnek signed the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) on the activities of the European Regional Center for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences (ERCE PAN) in Łódź.

Podpisanie porozumienia z Uesco

Last modified: 06 August 2021
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek złożył podpis pod treścią Porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczącego działalności Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (ERCE PAN) w Łodzi.
W ramach projektu euPOLIS 28 lipca (godz. 17.00-19.00) odbędzie się otwarte warsztatowe spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji przebudowy pasażu im. Anny Rynkowskiej i zieleńca pomiędzy ul. Gdańską i Wólczańską (przy Komendzie Wojewódzkiej PSP) w Łodzi. 


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  strony www Łódź