On the 8th of March 2006 in the UNESCO Headquarters in Paris, the Director General of UNESCO, Koichiro Matsuura, and the Minister of Science and High Education of Poland, Michal Sewerynski, signed an agreement on the establishment of the European Regional Centre on Ecohydrology under the auspices of UNESCO in Lodz, Poland.
+ read more
Ecohydrology was definied in a frame of the UNESCO International Hydrological Programme (IHP). Ecohydrology is a transdisciplinary and applied science. It uses the understanding of relationships between hydrological and biological processes at the catchment scale to achieve water quality improvement, biodiversity enhancement and sustainable development.
+ read more
News and Events
Rozprawa doktorska pt. „Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy” autorstwa dr Renaty Włodarczyk-Marciniak nagrodzona w XIX edycji konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego.
W dniach 20 – 21 czerwca 2018 roku wynalazek umożliwiający doczyszczanie wód płynących z zanieczyszczeń fosforanowych zdobył srebrny medal na XI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach.
Zgłoszenie patentowe pracowników ERCE otrzymało złoty medal na prestiżowych, międzynarodowych targach wynalazczości Concours Lepine, organizowanych w Paryżu w dniach 27.04 - 08.05.2018 roku.

EU awards best LIFE projects for environment

Last modified: 13 June 2018
The two LIFE+ projects “Ecotones for reducing diffuse pollution” (EKOROB) at Pilica demosite (UNESCO demosite) and “Ecohydrologic rehabilitation of recreational reservoirs “Arturówek” Łódź as a model approach to rehabilitation of urban reservoirs” were selected by European Commission as a best LIFE+ in 2018.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  strony www Łódź