On the 8th of March 2006 in the UNESCO Headquarters in Paris, the Director General of UNESCO, Koichiro Matsuura, and the Minister of Science and High Education of Poland, Michal Sewerynski, signed an agreement on the establishment of the European Regional Centre on Ecohydrology under the auspices of UNESCO in Lodz, Poland.
+ read more
Ecohydrology was definied in a frame of the UNESCO International Hydrological Programme (IHP). Ecohydrology is a transdisciplinary and applied science. It uses the understanding of relationships between hydrological and biological processes at the catchment scale to achieve water quality improvement, biodiversity enhancement and sustainable development.
+ read more
News and Events
Symposium took place from 26 to 28 September 2017 in Łódź, Poland.

Konferencja prasowa

Last modified: 08 June 2017
7 czerwca Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN wraz z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska zorganizowało konferencję prasową dotyczącą promocji nowego kierunku studiów licencjackich.
Scientific Profile & International Cooperation European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences & Department of Applied Ecology, Faculty of Biology and Environmental protection, University of Lodz.
Prof. Maciej Zalewski przedstawił referat pt. Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego Polski.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  strony www Łódź