On the 8th of March 2006 in the UNESCO Headquarters in Paris, the Director General of UNESCO, Koichiro Matsuura, and the Minister of Science and High Education of Poland, Michal Sewerynski, signed an agreement on the establishment of the European Regional Centre on Ecohydrology under the auspices of UNESCO in Lodz, Poland.
+ read more
Ecohydrology was definied in a frame of the UNESCO International Hydrological Programme (IHP). Ecohydrology is a transdisciplinary and applied science. It uses the understanding of relationships between hydrological and biological processes at the catchment scale to achieve water quality improvement, biodiversity enhancement and sustainable development.
+ read more
News and Events
Projekt NCN „Izolacja, identyfikacja i charakterystyka bakterii algicydowych jako potencjalnego czynnika kontrolującego występowanie toksycznych sinicowych zakwitów wód słodkich" - ALGICYDY realizowany w ERCE PAN, Zakład Ekohydrologii Molekularnej.
Projekt NCN „Izolacja, identyfikacja i charakterystyka bakterii algicydowych jako potencjalnego czynnika kontrolującego występowanie toksycznych sinicowych zakwitów wód słodkich" - ALGICYDY realizowany w ERCE PAN, Zakład Ekohydrologii Molekularnej.
Recruitment procedure for the Post-doc (Adiunkt) in project NSC OPUS-17 No 2019/33/B/NZ8/02093 'Isolation, identification and characterization of algicidal bacteria as a potential factor controlling the occurrence of freshwater toxic cyanobacterial blooms' - the acronym ALGICYDY was completed on 14th December 2020.
Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla w/w wymienionego stanowiska obejmuje m.in.: opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej, weryfikowanie w każdym miesiącu poprawności wypełnienia kart czasu, opisywanie faktur i innych dowodów księgowych itd.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  strony www Łódź